Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Chia lửa

Ảnh: internet

Anh thì bảo trong tim có lửa 
Ủ hồn ta giá lạnh đông về     
Em lại bảo trong thơ có lửa   
   Thắp lòng ta rạo rực đêm khuya
                                Hai đứa mình - hai nửa cuộc đời giành nhau giữ lửa
       Chia lửa cuộc đời hay để lửa chia?                                                      Cổ Loa, 2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét