Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Chợ làng

Ảnh: internet

"Chợ làng một tháng sáu phiên
Gặp cô hàng xén kết duyên Châu Trần"

Câu ca giục giã bước chân
Tôi đi khắp chợ tìm vần vu vơ

Người ta mua lụa mua tơ
Sao em mua nón bài thơ đội đầu

Người ta bán vỏ bán trầu
Sao em không bán buồng cau vườn nhà

Chợ làng tên gọi chợ Sa
Phiên sau em đến chắc là gặp tôi!

Cổ Loa, 2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét