Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Đợi

Ảnh:internet


Hãy khoan xin đợi đừng về
Cho em gửi chút quà quê theo cùng

Gọi là thơm thảo tấm lòng
Trầu cay cùng với rượu nồng người ơi!

Trầu cay cắn chỉ mềm môi
Rượu nồng em rót chén vơi lại đầy

Dùng dằng tay lại trong tay
Người đi em đợi chốn này Thành Loa.


                                                    Cổ Loa, 2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét